Film

 
 
              
  DINSDAG 2 MEI OM 19.30U - inkom: €5 (studenten €2) WOENSDAG 10 MEI OM 19.30U - inkom: €5 (studenten €2)
 

CARTOONISTS

Foot Soldiers Of Democracy

about 12 cartoonists around the world

Stéphanie Valloatto, France 2014 - 106 min

Nederlands ondertiteld

WE ARE MANY |

The story of the largest global protest that would change the world forever

Samir Amirani, UK 2014 - 110 min

filmage en Italie, Espagne , Égypte, Suède, Australie, UK et aux USA

filmbeelden Italië, Spanje, Egypte, Zweden, Australië, UK en USA.

Nederlands ondertiteld

  Inleiding en nabespreking door LUC PIEN.

Inleiding door BRUNO BOVÉ en nabespreking met LIEVEN DE CAUTER.

 

Een Parijzenaar gaat bij zijn collega’s-cartoonisten overal ter wereld, op zoek naar wat hen bezielt. Naar Caracas en Algiers, Moskou en New York. Hij ontmoet een Palestijn en een Belg die in Jerusalem woont: ze klagen samen aan de muur. In Abidjan en Ouagadougou zijn tekeningen dikwijls de enige vormen van massacommunicatie. Chinezen hebben een ontluisterende cultuur aan grafische en visuele metaforen. Venezuela, Mexico en Tunesië herbergt beeldenmakers die door hun werk stiekem de grenzen verleggen van het politiek correcte.

Het potlood en de hand krijgen een gelaat. De samenleving toont haar recente geschiedenis en haar achterkant. Corruptie, vuil geld, gesjoemel en onderdrukking, moord en doodslag, geweld, bloed en leed zijn steeds terugkerende thema’s. Net als kapitalisme, fundamentalisme, totalitarisme, analfabetisme en andere dictaturen. Vernietigende krachten worden gehekeld. Humor is het wapen: veelal scherp en cynisch, dan weer zalvend en zoetzuur. Soms getekend met gebroken vingers. Objectief en subjectief op dezelfde lijn. Altijd uniek, precies en kritisch.

Samen zijn ze het Ministerie van de Verbeelding. De storing in het systeem. De pruttel in de motor. De draad voor de vuile was. De kromme link tussen verleden en toekomst. De censuur van de censuur.

Het lijkt of ze, ieder op hun manier, ontsnapt zijn aan een vroege uitschakeling en zo onaantastbaar zijn geworden. Ze claimen de levenslange strijd voor de democratie, de universele taal van het verzet. Ze maken ongekende verbindingen tussen zwart en wit. Ze kleuren en kaderen de spiegel van de onrust en het ongenoegen. Ze vertalen de sluimerende angst van de mensen in durf die tot inzicht leidt. De geschiedenis wordt hertekend.

CARICATURISTES is een documentaire over tekenaars die het falende discours omzetten in hoopgevende beelden.

Op 15 februari 2003 heeft de grootste betoging ooit in de geschiedenis van de mensheid plaats.  Tegen de oorlog die de Verenigde Staten andermaal voorbereiden tegen Irak:  "Not in my name ! - Pas de Busherie, Pas de guerre pour le pétrole - We love America, we hate war ! - Old Europe is not an US colony - Wij zijn geen vazallen - Geen oorlog tegen Irak !" Op die zonnige 15 februari betogen meer dan 100.000 personen in het centrum van Brussel. Op hetzelfde moment verzamelen honderdduizend mensen in de Griekse hoofdstad. Tweehonderdduizend in Parijs. Vijfhonderdduizend in Berlijn. Zeshonderdduizend in  Madrid. Één miljoen driehonderdduizend in Barcelona. Twee miljoen in Londen. Drie miljoen in Rome. Tijdens één weekend van februari 2003 betogen in 800 steden in totaal meer dan 30 miljoen personen.

 

In de film “We Are Many” getuigen o.a. de volgende personen van dit ongeziene protest: Hans Blix, Richard Branson, Noam Chomsky, Jeremy Corbyn, Brian Eno, Danny Glover, Robert Greenwald, Tom Hayden, Jesse Jackson, Ken Loach, Susan Sarandon, Tariq Ali, Tony Benn, Damon Albarn, John le Carré, enz. Niettemin zal een maand later de invasie van Irak doorgaan …

 

Maar via buitengewone getuigenissen van Egyptische activisten onthult "We Are Many" ook hoe in de aanloop van de invasie van Irak de globale protestbeweging tegen de oorlog de mensen heeft geïnspireerd die op het Tahrirplein  zich engageren voor een democratische massabeweging, hetgeen zal uitmonden in de Arabische Lente. En  in Groot-Brittannië zal, 10 jaar na de massale betogingen van 2003, de regering zijn voorstel tot een invasie van Syrië moeten inslikken, ook een historische gebeurtenis.

 

 

  Mardi 2 mai à 19:30 - entrée: €5 (étudiants €2) Mercredi 10 mai à 19:30 - entrée: €5 (étudiants €2)
  Introduction et discussion avec LUC PIEN.

Introduction par BRUNO BOVÉ et discussion avec LIEVEN DE CAUTER.

 

Un Parisien voyage vers ces collègues/dessinateurs au quatre coins du monde à la recherche de ce qui les inspire. A Caracas, Alger, Moscou et New York. Devant le mur des soupirs à Jérusalem il s’entretient avec un palestinien et un juif belge vivant là-bas. A Abidjan ou à Ouagadougou le dessin est le seul moyen de communication de masse. La culture chinoise héberge une richesse bouleversante de métaphores graphiques et visuelles. Au Venezuela, au Mexique et en Tunisie habitent des fabricants d’images qui par leurs œuvres repoussent les limites du ‘politiquement correct’.

La main et le crayon tout d’un coup ont un visage. La société montre son histoire confuse et son côté obscur. Corruption, argent louche, la tricherie et la répression, violence, misère et sang sont des thèmes récurrents. Tout comme le capitalisme, le fondamentalisme, le totalitarisme, l’analphabétisme et la dictature. Les forces dévastatrices se font sérancer. L’humour est une arme : souvent pointu et cynique, parfois conciliante et aigre-doux. Même dessinés avec des doigts brisés cela touche les sens. Objectivité et subjectivité au parallaxe. Toujours unique, précis et critique.

Ensembles ces dessinateurs forment le Ministère de l’Imagination. Le bug dans le système. La censure de la censure. Le grain de sable dans la machine. Le fil du linge sale. Le lien tordu entre le passé et l’avenir.

Ils aspirent à la lutte perpétuelle pour la démocratie, au langage universel de la résistance. Ils associent le noir et le blanc. Ils colorent et encadrent le miroir de l’angoisse et du malaise. Ils ont le courage de l’inventeur. Ils redessinent l’histoire.

CARICATURISTES est un documentaire sur les dessinateurs qui transforment  le discours échouant en image plein d’espoir.

Le 15 février 2003 a lieu la plus grande manifestation de toute l’histoire de l’humanité. Pour s’opposer à la guerre que les Etats-Unis se préparent à mener –une nouvelle fois– contre l’Irak : "Not in my name ! - Pas de Busherie, Pas de guerre pour le pétrole - We love America, we hate war ! -  Old Europe is not an US colony - Nous ne sommes pas des vassaux - Pas de guerre en Irak !" Ce 15 février ensoleillé, plus de 100.000 personnes manifestent dans le centre de Bruxelles. Au même moment, ils sont cent mille à se rassembler dans la capitale grecque. Deux cent mille à Paris. Cinq cent mille à Berlin. Six cent mille à Madrid. Un million trois cent mille à Barcelone. Deux millions à Londres. Trois millions à Rome. En l’espace d’un week-end de février 2003, plus de 30 millions de personnes défileront dans 800 villes. 

 

Dans “We Are Many”, parmi les témoins de cette protestation inouïe : Hans Blix, Richard Branson, Noam Chomsky, Jeremy Corbyn, Brian Eno, Danny Glover, Robert Greenwald, Tom Hayden, Jesse Jackson, Ken Loach, Susan Sarandon, Tariq Ali, Tony Benn, Damon Albarn, John le Carré, etc. Néanmoins, un mois plus tard commencera l’invasion de l’Irak…

 

Mais par des témoignages extraordinaires d’activistes égyptiens, "We Are Many" révèle aussi comment, à la veille de l’invasion de l’Irak, le mouvement global de protestation contre la guerre a inspiré ceux qui sur la place Tahrir s'engagent pour un mouvement de masse démocratique qui résultera en le Printemps arabe. Tandis qu’en Grande-Bretagne, 10 ans après les manifestations massives de 2003, le gouvernement devra ravaler sa proposition d’envahir la Syrie, un  évènement également historique.

   Veel dank aan/un grand merci à CINEMA RITCS. Un grand merci à/ veel dank aan CINEMA RITCS et/en le Cinéma d'ATTAC.